In veel werkomgevingen vermindert het idee van een vaste positie met duidelijke verantwoordelijkheden. “Ik zie de toekomst van mijn organisatie als een grabbelton van rollen. Iedereen kan rollen opnemen en terugleggen in die ton, zolang iedereen er samen voor zorgt dat alle rollen opgenomen worden,” zei Frank Van Massenhove tijdens een recent gesprek over leiderschap dat ik met hem had. Hetzelfde idee drukte Lars Kolund uit tijdens zijn keynote op het recente Etion Forum. Rollen in de plaats van functies is ook een onderdeel van meer zelforganiserende teams.

De tendens is duidelijk, ook de schaduwzijde ervan. Werken vanuit rollen zorgt voor permanente identiteitsconflicten, het gevoel van onverenigbaarheid van verschillende rollen. Een klassiek leidinggevend rolconflict is de combinatie van én zorgen voor resultaten én zorgen voor mensen én zorgen voor verandering. Naast conflicten zijn er ook meer bedreigingen, het [...]

Share on: