In het TFLI-lab van vorige maandag legde Katrien Fransen uit hoe ze het succes van sportteams verhoogt door vier leiderschapsrollen bespreekbaar te maken en te verdelen. Taakleiderschap, samen met motivationeel, sociaal en extern leiderschap zorgen er samen voor dat de spelers ‘er samen voor gaan’ en het succes van het team prioriteit geven aan het eigen succes. En omdat het wel heel complex wordt deze rollen in één persoon te vinden, worden die rollen gedeeld. Twee taakleiders, één sociale leider, drie motivationele leiders en twee externe leiders zouden best wel eens een optimale ploeg kunnen vormen. De leiders zijn deel van het team, nemen de rol met plezier op en de teamcoach wordt ontlast. Dit model wordt momenteel met succes toegepast in een rugbyteam in Australië van 42 spelers.

Elke speler scoort de andere spelers op de vier leid[...]

Share on: