hannes & anne

“Welk dier ben jij volgens een goede collega of je partner?” was de startvraag van het TFLI lab* over authenticiteit met Anne Lemaire en Hannes Leroy. Plots zaten we niet met 12 anonieme professionals uit 10 verschillende organisaties, maar met een groep dieren, van honingbij tot olifant, van gnoe tot slang, van bever tot varken. De toon was gezet. We waren ook niet in Antwerp Management School, maar in Kavka, een plek waar jeugd zich creatief en ondernemend kan en mag uitleven. Ook een plek waarin authentiek leiderschap evident is: als je met vrijwilligers en jeugd werkt is het de enige duurzame optie.

Authenticiteit is meer een uitdaging, een continu gepuzzel

Geef ik mezelf bloot of neem ik een pose aan? Kan ik vanuit de schoenen van de andere naar mezelf kijken of niet? Wanneer ben ik oprecht? Kan iemand niet authentiek zijn? Kan je liegen om bestwil en authentiek blijven? De vragen bleven komen. Hannes weefde brokjes kennis doorheen het gesprek en gaandeweg groeide het inzicht dat authenticiteit een dynamisch en complex is, niet iets dat je hebt of niet hebt, en dat het loont om er bij stil te staan.

  1. Je authentiek voelen en gezien worden als authentiek zijn twee verschillende dingen. Je heel authentiek voelen kan zelfs een negatieve perceptie creëren en je onecht doen lijken. Politieke vaardigheden kunnen helpen om de brug te maken. Daardoor integreer je het perspectief van de andere in je beleving van authenticiteit.
  2. Je kan defensief omgaan met authenticiteit: “Ik ben wie ik ben, te nemen of te laten.” Dit is een rem op flexibiliteit en lerend vermogen.  Ibarra (2015) spreekt over true-to-selvers. Je kan het ook integratief bekijken: “Ik heb veel facetten en ik probeer daarmee een puzzel met betekenis te maken.” Ibarra noemt ze kameleons: “Being authentic doesn’t mean that you can be held up to the light and people can see right through you.”
  3. Authenticiteit is trouw zijn aan jezelf, maar je bent wel meerdere zelven: een uniek persoon, een persoon in relatie tot anderen, en een persoon als lid van groepen. Het is een soort triple bottom line van authenticiteit.
  4. Authentiek zijn betekent ook je kwetsbaar durven opstellen. En dat is de sleutel voor teams of organisaties waarin moet geleerd worden. Maar kwetsbaarheid versterkt enkel je geloofwaardigheid als je ook gezien wordt als competent. Plus het duurt even vooraleer medewerkers kwetsbaar gedrag van hun leidinggevenden vertrouwen en beantwoorden met kwetsbaarheid.

Het gouden ei

Om een leercultuur te stimuleren kan je de “gouden ei” oefening doen. Elk teamlid vertelt over zijn/haar blunder van de week, de maand… en wat hij/zij ervan geleerd heeft. Het team beslist welke blunder het meeste leereffect gehad heeft en geeft het symbolische “gouden ei” aan dat teamlid als erkenning.

In het lab hebben we een gouden ei moment gehad. De tijd was te kort om de geplande improvisatie-oefeningen zorgvuldig te doen, maar door in de onzekerheid te stappen en het ongemakkelijke ook te benoemen ontstond openheid in de groep. En die openheid gaf de deelnemers het vertrouwen om in een volgende oefening persoonlijk te reflecteren en om een pitch te brengen over het authentieke in hun leiderschap. Naast een meer genuanceerd inzicht over en het werken aan de eigen authenticiteit, werden de “weak ties” in de groep sterk.

Deze morgen ontwikkelde ik het leiderschap van een andere groep met 12 deelnemers. Geïnspireerd door het TFLI lab, heb ik mijn intuïtie gevolgd, meer tijd genomen voor een “goed groepsgesprek”, en naderhand stil gestaan bij de “blunders” in ons gesprek. Op zoek naar nieuwe gouden eieren en meer authenticiteit in het omgaan met elkaar. Het smaakte naar meer.

Any comment?

* TFLI labs stellen scherp op een leiderschapsthema en creëren ruimte voor persoonlijke verdieping en ervaringsuitwisseling tussen beoefenaars van gedeeld leiderschap. Ze zijn onderdeel van TFLI Connect, het kennisplatform voor ontwikkeling van gedeeld leiderschap.

Ibarra, H. (2015). The authenticity paradox. Harvard Business Review, Jan-Feb,

Share on: