Leiders van paradoxen

Spanning, dilemma’s, keuzes, conflicten, paradoxen, polarisatie… de leefwereld van meer en meer organisatieleiders aan de top kenmerkt zich door onoplosbare, botsende eisen en verwachtingen. Dat bleek al snel tijdens onze derde leader dialogue. “Ik moet dag na dag kunnen bijsturen en tezelfdertijd een visie op lange termijn hebben.” “Ik moet op Europees niveau meebouwen aan […]

“At Google, leadership was not a badge for senior people.”

Stephan Thoma was responsible for learning & development at Google and now advises mostly European companies embracing the Silicon Valley spirit of innovation and entrepreneurship. He gave an inspiring talk to a group of leadership professionals gathered by Circleradius. He confirmed the common beliefs about leadership at the GAFA’s (Google, Amazon, Facebook & Apple) & […]

Wanneer het stormt in organisaties

In zijn boek “Europa in de storm. Lessen en uitdagingen.” maakt ex-voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, het onderscheid tussen plaats en ruimte. “Een plaats betreft orde, stabiliteit en voorspelbaarheid. Het is een statisch gegeven. Een ruimte daarentegen omvat beweging en mogelijkheden: hier zijn elementen zoals richting, snelheid en tijd van belang.” Hij […]

“Waarden zijn een blurry boel.”

Met die opmerking begon Kathleen Vangronsvelt haar verhaal tijdens het laatste leiderschapslab van dit jaar. Ze doctoreert aan de K.U.Leuven over hoe mensen omgaan met waarden, hoe ze gemeten kunnen worden en welk effect ze hebben op onder meer performantie. “Hoe kunnen we waarden met andere woorden objectiever inzetten?” Na de workshop bleef de boel […]

“We live in a great time for activism.”

I had the honor to be in the room with one of the leaders of the ecological movement, Satish Kumar, two days before this defining moment in our society, the election of a dark leader as ruler of an important part of the world. And it was fun and inspiring to be with him. He […]

Gedeeld en authentiek, de eerste AMS Leader Gathering

We waren met meer dan 300 gisteren te gast in de zaal AthenA van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen en we kwamen elkaar tegen tussen de allegorie van de faam van Frans Vinck en het werk “München” over twijfel en identiteit van Luc Tuymans. Trotse leerlingen met wijze ceo’s, jonge ondernemers en ambitieuze studenten met […]

Leiderschapsontwikkeling vandaag is identiteitswerk.

In veel werkomgevingen vermindert het idee van een vaste positie met duidelijke verantwoordelijkheden. “Ik zie de toekomst van mijn organisatie als een grabbelton van rollen. Iedereen kan rollen opnemen en terugleggen in die ton, zolang iedereen er samen voor zorgt dat alle rollen opgenomen worden,” zei Frank Van Massenhove tijdens een recent gesprek over leiderschap […]

Over Gianpiero Petriglieri, keynote op de eerste Leader Gathering

Op 13 november 2015 stond Parijs in brand. Terreur op zes plaatsen eiste 129 dodelijke slachtoffers. Op zoek naar betekenis volgde ik ook de twitterstroom van leiderschapsacademici. Een bericht sprong eruit. “We cannot win a war on intolerance, we can only respect each other out of it” met een link naar een opiniestuk op de […]

“We moeten af van het idee van leidinggevenden”

Gisteren was een hoogdag voor het innovatieve organiseren en leiderschap. Flanders Synergy maakte een bilan op en stelde samen met een 250-tal aanwezigen vast dat innovatief organiseren in de lift zit. Naast heel wat cases en inhoudelijke kadering was er ook de inspirerende getuigenis van een voormalig diensthoofd “animatie” van het rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozef […]

De vlammen laaien hoog op

De vlammen laaiden hoog op, die nacht van 14 op 15 januari 2003. Heel het voorgebouw van het machtige Koninklijk Atheneumgebouw werd verwoest. De school zat zowiezo al in woelig vaarwater met een grote meerderheid van jongeren van allochtone afkomst en achterstand op veel vlakken in het centrum van Antwerpen. Ook vandaag nog komt 74 […]

The need for trans-leaders at the top of organizations

The role of leaders at the top is changing. They are no longer the “boss” as they used to be, the person in charge of an organization with a clear reporting line to their board of directors. Their formal authority and power has declined in this age of interdependency. This affects their leadership in three […]

Personal musings about leadership after 22/03 #brusselsattacks

”Leadership without easy answers.” (Heifetz, 1994) It’s the title of one of my all time favorite books about leadership. And it’s what comes to my mind day after day after the terrorist attacks in Brussels. I’m not so tempted to comment on the words and actions of our leaders as I was after the attacks […]