Leiders vinden politiek leuk

Dat was zowat de basisboodschap van Daan Sorgeloos in het TFLI lab van vandaag in het Antwerpse Stadhuis. Die positieve houding is bepalend. Leiders ‘zien’ relaties, belangen, mensen en houden het grotere, verbindende doel voor ogen met open vizier. Ze beïnvloeden hun stakeholders actief en positief en houden zich daarbij niet alleen aan formele, rationele, […]

Sharon Hill: “Silence is a killer for virtual teams.”

Sharon Hill worked as a member and leader of global virtual teams and experienced firsthand how hard it was. She got the opportunity to do research on the topic and she is now one of the leading researchers in the field. She blends academic rigor and practical relevance, but it was her passion and the warm […]

Huts over leiderschap: “Vernietig die hiërarchische, piramidale structuren.”

In DS Magazine van het voorbije weekend praten Huts (CEO Katoennatie) & kunstenaar Tuymans vrijmoedig over kunst en de rol van de overheid en ondernemerschap. Hun betoog kan moeiteloos een stevige workshop over leiderschap inspireren. Ik haal er twee thema’s uit die ook centraal staan in het onderzoek met Flanders Synergy*. “Geen inmenging van iemand […]

Sickinghe’s gensters van leiderschap voor het onderwijs

“Het begint allemaal met nieuwsgierigheid,” begon Duco Sickinghe zijn verhaal op het eerste open evenement van Ignited. “Als leerlingen nieuwsgierig zijn, dan komen ze vanzelf in actie.” Een eenvoudig uitgangspunt met grote gevolgen als je het echt meent. Sickinghe is een geboren verhaaltjesverteller. Hij sloeg gensters met kleine verhaaltjes over zijn bewind bij Telenet, zijn […]

Authenticiteit ontwikkelen door gouden eieren te leggen

“Welk dier ben jij volgens een goede collega of je partner?” was de startvraag van het TFLI lab* over authenticiteit met Anne Lemaire en Hannes Leroy. Plots zaten we niet met 12 anonieme professionals uit 10 verschillende organisaties, maar met een groep dieren, van honingbij tot olifant, van gnoe tot slang, van bever tot varken. […]

Politiek leiderschap na de aanslagen in Parijs

Politieke leiders krijgen vandaag twee vragen voorgeschoteld van pers en publiek: “Hoe is dit kunnen gebeuren ondanks alle voorafgaande waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen en wat ga je doen om dit verder te voorkomen?” Het antwoord hierop is drieledig. De politici zullen moeten 1) leiding geven 2) leider zijn en 3) leiderschap creëren.  Te simplistisch denken over of handelen […]

Hoe pak je gedragsproblemen van financiële instellingen aan?

Alain Verbeke was gisteren kristalhelder op het symposium over regels en verantwoordelijkheid. “Te veel regels lijden tot ethische perversiteit. We moeten weg van rule based behavior en ruimte creëren voor principle based behavior.” Hij gaf het voorbeeld van een echtscheidingszaak. De man slaagde erin om alle eigendom te behouden en toen Verbeke hem vroeg of […]

Zelfsturende organisaties: tussen noodzaak, mogelijkheid en schone schijn.

Aan de ene kant heb je Laloux die witte raaf organisaties onderzocht heeft waarin zelfsturing als centraal principe gehanteerd wordt. Ze hebben een doorleefde missie die verder gaat dan economisch succes en aandacht voor de volledige mens (DS 21/10). Aan de andere kant heb je Jeremiah Owjang die  waarschuwt voor de Ubers van deze wereld […]

The good and the bad cop in leadership

The good and bad cop routine, we all know it from the movies. The good cop says “trust me”. He or she connects, supports, understands. The bad cop says “Quit playing games”. He or she uses force and threatens. We also see it in leadership practice. The well-known ‘carrot and stick’ approach. Or the dilemma […]

Connect, then lead

“And now we’ve got momentum,” ging er door mijn hoofd, gisteren in de volle aula voor de lancering van de vertaling van Frederic Laloux’ boek. Ik ontleen de zin aan het filmpje over the dancing guy met uitleg van Derek Sivers. Zodra het groepje rond de “lone nut” groot genoeg is, kan er momentum ontstaan. Meer […]

Self-managing teams? I don’t think so.

This summer I’ve interviewed 44 leaders in 4 organizations that are empowering their teams in their primary processes*. The organizations come from different sectors: public administration, health care, production and engineering. Which preliminary  lessons do I draw? 1) Self-managing teams are an illusion We have to stop talking about self-managing or autonomous teams. It creates the […]

What is with entrepreneurs?

 “Could you do a 2 hour leadership workshop for our young entrepreneurs?” a client asked. “Off course”, was my reaction, “I love the spirit of start ups & entrepreneurs and would be more than happy to challenge them on their leadership.” “Great. And remember, it should be very hands on, not too theoretical. Entrepreneurs don’t […]