The main task of leadership is to adapt people, teams and organizations to changes in the context. This adaptive work puts pressure on the natural tendency towards stability. Leaders upset the status quo up to the point that people can handle their loss and pain and start adapting. Leaders are masters of ceremony of mourning processes.
 “Een organisatie heeft fundamenteel nood aan klaarheid en aan resultaten. De opsplitsing van verantwoordelijkheden dient volgens een bepaald stramien te gebeuren om conflictsituaties te vermijden en om ervoor te zorgen dat elkeen zijn verantwoordelijkheid kent en kan nemen. Uiteindelijk is de job van de leider het zetten van doelstellingen, de evenwichten in de organisatie bewaren,…