Zijn visie op leidershap is duidelijk: de leider neemt de leiding en de verantwoordelijkheid. Dat gezag moet gerespecteerd worden: “Je mag de leider nooit confronteren. Je moet de rangorde, de hiërarchie erkennen. Anders is het altijd een andere die het gedaan heeft. In elke mens zit veel goed. Het komt erop aan hoe hij geleid wordt.” Andere kwaliteiten zijn besluitvaardigheid,…
 “Een organisatie heeft fundamenteel nood aan klaarheid en aan resultaten. De opsplitsing van verantwoordelijkheden dient volgens een bepaald stramien te gebeuren om conflictsituaties te vermijden en om ervoor te zorgen dat elkeen zijn verantwoordelijkheid kent en kan nemen. Uiteindelijk is de job van de leider het zetten van doelstellingen, de evenwichten in de organisatie bewaren,…
Frank Meysman is van basisopleiding econoom en heeft daarna een MBA gevolgd bij de Vlerick Management School. Hij heeft carrière gemaakt bij Procter & Gamble in België en Duitsland en werd daar de op dat moment jongste advertising associate manager van de groep. Via een headhunter kwam hij terecht bij Douwe Egberts, onderdeel van de Sara Lee groep, eerst als verantwoordelijke…
Rik Torfs was deze namiddag de onverwachtse gastspreker op de conferentie van UCSIA over leiderschap ter vervanging van Herman Van Rompuy. Enigszins tot mijn verbazing waren zijn leiderschapsinzichten fris, bevattelijk en concreet. Minder verrassend was dat hij het publiek op zijn hand kreeg met goed getimede oneliners, trefzekere citaten en anecdotes. "Leiderschap. Het is…