"Welk dier ben jij volgens een goede collega of je partner?" was de startvraag van het TFLI lab* over authenticiteit met Anne Lemaire en Hannes Leroy. Plots zaten we niet met 12 anonieme professionals uit 10 verschillende organisaties, maar met een groep dieren, van honingbij tot olifant, van gnoe tot slang, van bever tot varken. De toon was gezet. We waren ook niet in Antwerp…
Politieke leiders krijgen vandaag twee vragen voorgeschoteld van pers en publiek: "Hoe is dit kunnen gebeuren ondanks alle voorafgaande waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen en wat ga je doen om dit verder te voorkomen?" Het antwoord hierop is drieledig. De politici zullen moeten 1) leiding geven 2) leider zijn en 3) leiderschap creëren.  Te simplistisch denken over of handelen…
Alain Verbeke was gisteren kristalhelder op het symposium over regels en verantwoordelijkheid. “Te veel regels lijden tot ethische perversiteit. We moeten weg van rule based behavior en ruimte creëren voor principle based behavior.” Hij gaf het voorbeeld van een echtscheidingszaak. De man slaagde erin om alle eigendom te behouden en toen Verbeke hem vroeg of hij dat rechtvaardig…
Aan de ene kant heb je Laloux die witte raaf organisaties onderzocht heeft waarin zelfsturing als centraal principe gehanteerd wordt. Ze hebben een doorleefde missie die verder gaat dan economisch succes en aandacht voor de volledige mens (DS 21/10). Aan de andere kant heb je Jeremiah Owjang die  waarschuwt voor de Ubers van deze wereld die een soort middeleeuwse hiërarchie installeren…
"And now we've got momentum," ging er door mijn hoofd, gisteren in de volle aula voor de lancering van de vertaling van Frederic Laloux' boek. Ik ontleen de zin aan het filmpje over the dancing guy met uitleg van Derek Sivers. Zodra het groepje rond de "lone nut" groot genoeg is, kan er momentum ontstaan. Meer en meer mensen sluiten zich aan en op een bepaald moment stelt niemand…
Mijn kinderen hebben de gewoonte om me vanop de achterbank verkeersaanwijzingen toe te roepen: “Mama! Je mag hier maar 120km/uur en jij rijdt 140km/u!” Vergezeld van een lichtelijk ongeruste, doch vooral beschuldigende toon. Waarop ik dan vertwijfeld uitroep dat we anders te laat zullen zijn (niveau 2) of dat iedereen op dit stukje zo snel rijdt (niveau 3).  Meestal echter,…
Een maand na de zware aardbeving in Nepal is het antwoord van de internationale gemeenschap ronduit teleurstellend. Dat heeft een hoge VN-medewerker gezegd (Bron: Het Laatste Nieuws). We zijn blijkbaar met zijn allen donormoe. Ik herken er wel iets in. Ook ik heb de berichten over Nepal gehoord. Ik knik elke week vriendelijk neen tegen de vrijwilligers aan het centraal station…
"Ik kom onder de mensen 'k Vertoon dan op verzoek Sociaal menselijk gedrag Er liggen honderd maskers  In de kelder van mijn huis Daar uit kies ik elke dag"(Jonas Winterland, jaren van verstand)Deze morgen sprak ik de directeur van een boeiende adviesorganisatie die vertelde dat hij af en toe nog es iets moet ondertekenen als "CEO", maar dat hij zich geen CEO voelt, zijn leiderschap…
is een van de verzuchtingen van leidinggevenden als we met hen in gesprek gaan over empowerment, gedeeld leiderschap, meer zelfsturende teams. Soms is het meer dan een verzuchting. Eerder een diep gewortelde frustratie tot zelfs cynisme. Ze hebben hun medewerkers opgeroepen om meer initiatief te nemen, het in ontwikkelingsdoelstellingen vastgelegd en hen zelfs naar cursussen assertiviteit…
Volgens het VN-Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) heeft de scheepsramp voor de kust van Libië aan achthonderd mensen het leven gekost, onder wie ook kinderen (De Morgen). Het nieuws beheerst de krantenkoppen. De morele verontwaardiging is groot. “Hoe is het mogelijk…” “Moeten er eerst zulke drama’s gebeuren vooraleer er actie komt?” “Hoe is het zo…
Peter Dedecker (N-VA) zegt in Het Nieuwsblad: "van zo'n overheidsbedrijf mag je verwachten dat het ethischer te werk gaat dan commerciële gokbedrijven". En wat betekent dat dan – ‘ethischer te werk gaan’? Neemt de marketeer een onethische beslissing wanneer hij of zij mensen een eigen tropisch eiland voorspiegelt? Is het een moreel onaanvaardbare keuze om mensen van een jacht…
'Er zijn competenties zoals omgaan met ouders of leren werken in team, die je pas onder de knie krijgt als je in de praktijk staat. Dat lukt niet tijdens de stages omdat oudercontacten of klassenraden bijwonen in sommige scholen niet ­toegelaten wordt,' lees ik in De Standaard vandaag. Boeiend & maatschappelijk essentieel: de leerkracht van de toekomst in de school van de toekomst. De…