“And now we’ve got momentum,” ging er door mijn hoofd, gisteren in de volle aula voor de lancering van de vertaling van Frederic Laloux’ boek. Ik ontleen de zin aan het filmpje over the dancing guy met uitleg van Derek Sivers. Zodra het groepje rond de “lone nut” groot genoeg is, kan er momentum ontstaan. Meer en meer mensen sluiten zich aan en op een bepaald moment stelt niemand zich nog de vraag “waarom”. De verandering wordt evident.

Er is momentum om leiderschap heruit te vinden. Vier jaar geleden zijn we gestart als kenniscentrum rond leiderschap. Toen maakten we nog indruk door te vertellen over Peter Hinssens ”the new normal” en de nood aan ander leiderschap.  De eerste 19 thoughts kozen nog volop voor meer inspirerende leidinggevenden. Torfs, Degeest, Colruyt, Callens waren nog geen boegbeelden van meer authentiek leiderschap. 4 jaar later lijkt iedereen overtuigd van “minder hiërarchie, meer samenwerking” en staat het thema ook op de agenda van directies en raden van bestuur.

Tezelfdertijd is de scepsis nog groot. Belgen zijn een voorzichtig volkje. “Toon mij eens een zelfsturende organisatie in België,” krijg ik dan de vraag. En inderdaad. Ik ken er geen. Idem voor teams. Anderzijds ken ik geen organisatie die niet op zoek is naar meer flexibiliteit, creativiteit en betrokkenheid van haar medewerkers. Het nieuwe werken. Vlakkere organisaties. Agile. Lean. Netwerken. Co-creatie. Start-ups. Viral change. Teambuilding. Mindfulness. Ze zijn onderdeel van de lente in organisaties en Laloux is niet meer die ene zwaluw.

De vraag is niet meer: “Willen we, met de woorden van Laloux, meer zelfsturing, “wholeness” en “evolutionary purpose” in onze organisaties?” De vraag is “hoe doen we dat?” Die vraag brengt ons tot onderzoek en kennisdeling. Er bestaat heel wat theorie over macht, leiderschap, organisatiestructuren, teams. Er bestaat heel wat praktijkervaring over ontwikkeling van teams en organisaties. Met TFLI connect willen we theorie en praktijkervaring samenbrengen. We mikken op die kenniswerkers in organisaties die van hun directie het mandaat gekregen hebben om gedeeld leiderschap te ontwikkelen, communities en netwerken rond leiderschap te stimuleren, lerende teams in te richten.

Connect, then lead. Het is de titel van het zeer boeiende HBR artikel over wat leiders geloofwaardig maakt. 95 % wordt bepaald door sterkte en welwillendheid. Sterkte is competentie, ervaring, professionalisme en gezag. Welwillendheid is vriendelijkheid, verbinding, openheid. Welwillendheid gaat vooraf aan sterkte. Met Connect zet TFLI in op verbinding. Leiderschap heruitvinden in organisaties is taaie kost. Verbonden zijn met peers uit andere organisaties in een kennisplatform maakt het verteerbaar.

Any comment?

Share on: