BCgvuGVCcAAMPPHNigel Williams klopte de nagel op de kop in zijn slotinterventie van het congres “HRM in de overheid”. “De echte uitdaging voor jullie is diversiteit”. Hij vroeg hoeveel allochtonen er in de zaal zaten. Een iemand van de 4 à 500 aanwezigen stak zijn hand op . “Vanwaar kom je?” vroeg Williams. “Antwerpen,” antwoordde de jonge man. De zaal lachte en keek terzelfdertijd in de spiegel.

Diversiteit is meer dan “huidskleur”. Kleur op het werk kan ook door in een geest van gelijkwaardigheid samen te werken, de verschillende perspectieven te verkennen en te zoeken naar gedeelde stappen vooruit. Dit veronderstelt ook dat het hiërarchisch denken losgelaten wordt. “De baas” wordt iemand die meewerkt en meedenkt en meedoet. Dit is een uitdaging voor de leidinggevenden om niet meer via gezag aan te sturen. Het is ook een uitdaging voor de medewerkers om niet meer naar de baas te kijken als de enige bron van geluk en richting. Zoek het verschil op en iedereen wordt leider.

Any comment?

Share on: