van...

Gedeeld leiderschap. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe begin je er aan als leidinggevende?

Tijdens mijn laatste workshops & keynotes blijkt het idee van “beslissingstrechter”* wel te helpen.

Wat laat ik los?

In klassieke, functioneel georganiseerde organisaties gaan leidinggevenden heel ver in het regelen van het werk van hun medewerkers. Ze bepalen het probleem, vertalen dat in doelen en criteria en geven instructies over wie wat wanneer hoe iets moet doen. Deze ‘regelende taken’ worden verspreid over verschillende hiërarchische niveaus. Zo ontstaat het beeld van de manager die niets anders doet dan regelen.

 

naar...

Gedeeld leiderschap legt meer verantwoordelijkheid neer bij de uitvoerders en in het proces van samenwerking tussen uitvoerders. Leidinggevenden bepalen wel de grenzen door de olifant in de kamer te benoemen, de doelen te bepalen en de criteria vast te leggen. Dit vraagt van leidinggevenden dat ze “niet oplossen”, maar coachen.

Nog een stap verder kunnen leidinggevenden coachend worden in het vastleggen van criteria, doelstellingen en zelfs problemen. Ze plooien zich terug op “het waarom” van hun organisatie. Cfr. ook Simon Sineks golden circle of Goffee & Jones ‘Why should anyone be led by you’.

Hoe laat ik los?
Loslaten betekent niet laten vallen als een baksteen. Het vraagt ten eerste transparantie naar de medewerkers dat vanaf een bepaald moment eigenaarschap verwacht wordt over meer aspecten van de taak. Het vraagt ten tweede, als leidinggevende, het leren omgaan met onzekerheid/schenken van vertrouwen. En ten derde dient de leidinggevende actiever te gaan coachen. Hij/zij stelt zich ten dienste, geeft feedback, stelt open vragen, is oprecht nieuwsgierig. Dit alles is geen actie of beslissing, maar een doelbewust proces dat tijd nodig heeft, en waarbij fouten van beide kanten mogelijk moeten zijn.

Dit alles kan alleen indien de organisatie als geheel streeft naar meer eigenaarschap bij de werknemers zelf. Als leidinggevende heb je het mandaat nodig van je organisatie om in dit proces te stappen. Het heeft immers ook consequenties op vlak van werkorganisatie, systemen, verloning e.d.m.

Any comment?

* met dank aan Eandis, waar ik het idee van de beslissingstrechter opgepikt heb.

Share on: