“Well Jo’anna she runs a country
She runs in Durban and the Transvaal
She makes a few of her people happy, oh
….
Gimme hope, Jo’anna
Hope, Jo’anna
Gimme hope, Jo’anna
‘Fore the morning come
Gimme hope, Jo’anna
Hope, Jo’anna
Hope before the morning come.”

(Eddy Grant)

Met Frank Van Massenhove neemt de politiek een risico. Hij is niet onbesproken, geen grijze muis. Hij neemt stelling & participeert uitbundig aan het maatschappelijk debat. Hij heeft voor- en tegenstanders en in de struiken loeren de voorzichtigen & jaloersen, wachtend op een fatale uitschuiver. Hij is een vrije paradijsvogel.

Het is een fantastisch risico. Van Massenhove staat voor leiderschap in de 21ste eeuw, een leiderschap van vertrouwen, verantwoordelijkheid en dynamiek. Vertrouwen dat mensen en organisaties zichzelf kunnen overstijgen. Verantwoordelijkheid voor een maatschappelijk belang. Dynamiek als graadmeter voor verandering en vooruitgang. “It don’t mean a thing if it ain’t got that swing.”

Kan hij de NMBS op de rails krijgen? Kan hij de oneindige klachtenstroom van klanten, het interne gekrakeel en gekissebis, de vele stiefouders aan? Die vragen doen er niet toe. Hij zal vriend en vijand met de glimlach ontmoeten. Hij zal zijn eigen verhaal voor de NMBS schrijven en daarin zullen de woorden “klant” en “sexy” centraal staan. Hij zal mensen rond zich verzamelen die zijn verhaal delen en met hen/hem door het vuur gaan. De rest is de rest. Leiderschap laat zich niet alleen afmeten aan resultaten.  En blij zijn met een loonsverhoging die voor anderen een aalmoes is, als binnenkomer kan dat tellen.

(any comment?)

Share on: