Frans ColruytIn geen enkel debat of discussie over leiderschap, cultuur of waarden ontbreekt de naam Colruyt. Co-leiderschap. Spiritueel leiderschap. Waarden schijnbaar tot in de perfectie beheerst. Ontzettend veel aandacht voor de ontwikkeling van alle medewerkers. Groen. Duurzaam. Waardengedreven. Authentiek. Voor dit alles is Colruyt een lichtbaken in de Belgische economie. Hoe bekijkt Frans Colruyt, verantwoordelijke voor alle retail-activiteiten van de groep, zijn leiderschap?

“Maak je eigen keuzes niet afhankelijk van de verwachtingen van anderen of van systemen. Kies vanuit je authentieke zelf. Uiteraard moet je daar naargelang de situatie tactisch mee omgaan. Ik probeer dus heel goed te monitoren hoe ik me voel en hou daar rekening mee in verbinding met andere mensen, door dat ook uit te spreken en te benoemen.  Ik zeg wat ik te zeggen heb en probeer tezelfdertijd zorg te dragen voor de relatie. Soms lukt dat, soms niet. Soms heb ik de moed, soms niet. Soms zijn de omstandigheden ernaar, soms niet.”

“Een Chinese boeddhistische abt gebruikte ooit tijdens een bepaalde training de volgende metafoor: “Jij, als slager, moet nog elke week je mes slijpen. Ik doe dat maar om de zoveel jaar, omdat ik geleerd heb alleen het puntje van mijn mes te gebruiken. Een goede slager voelt waar de pees in het vlees zit en snijdt enkel die pees door, waardoor de mooie stukken vlees intact blijven en openvallen.” Met andere woorden, het enige wat je als leider te doen hebt in een organisatie is voelen waar de obstakels zitten die ervoor zorgen dat mensen niet in hun volle kracht kunnen gaan staan. Die moet je vinden en verwijderen. Dat was voor de monnik het hoogste niveau van leiderschap.”

Voor een volledig verslag van het gesprek met Frans Colruyt over leiderschap:2013 – Leadership Interview Frans Colruyt

Share on: