In eerdere blogs beschreef ik het belang van het creëren van spanning om te kunnen ontwikkelen en over de start van een nieuw leiderschapsprogramma voor middle managers. Vandaag kunnen we een tussenstand maken. De 24 deelnemers hadden als opdracht meegekregen om een reflectieverslag te maken van de eerste module en vandaag gaven ze elkaar feedback over dat verslag in tele-groepscoaching-sessies. Inhoudelijk kwamen de volgende thema’s in de papers regelmatig terug:
1) “De middle managers don’t own the plot.” “De stuurknuppel vastgrijpen, claimen van leiderschap.” “Ik heb mijn positie verduidelijkt met mijn manager.” “Ik voel mij op mijn plaats.” “Formele positie speelt geen rol.”
2) “Ik bouw nu white space in bij mijn teamoverleg.” “Ik stel me open voor hun verhalen.” “Ik bouw informele momenten in.” ”Tijd voor reflectie.” “Het idee van creatieve leegte.”
3) “Ik heb het gevoel dat ik een nieuw niveau moet bereiken.” “Ik heb mezelf beter leren kennen.” “Ik heb in de spiegel gekeken.”
4) “Ik kracht van verhalen is verbazend.” “Communicatie is niet langer meer puur ‘info sharing’ en ‘just do it’.”
5) “Leiderschap heeft geen functiebeschrijving.” “Er bestaat geen waarheid over leiderschap.”

In verandering en ontwikkeling ga je van Awareness naar Desire, Knowledge en Ability. De awareness is gegroeid en veel deelnemers geven aan dat pas na de module en door het schrijven van het reflectieverslag inzichten en bewustzijn groeiden. Dit bewijst dat ontwikkelingsspanning creëren en reflectie organiseren effectief werken. De meesten spreken ook Desire uit. Ze hebben meer zin gekregen in leiderschapsontwikkeling, ze willen aan de slag met hun verworven inzicht. Enkelen zijn met de referentiekaders en kennis ook aan de slag gegaan en hun Ability gaan ontwikkelen. Ze zijn gestart met verhalen vertellen, open space inbouwen en/of in dialoog gaan  met hun organisatie over hun positie.

Cool!

Share on: