Gisterenmorgen werd ik wakker met de stem van Vincent Van Quickenborne op de radio die zijn wetsvoorstel om de pensioenen te hervormen motiveerde. Veel meer dan “we hebben lang genoeg getalmd” en “de omringende landen doen het ook” en “we moeten” wist hij niet te vertellen. Ja, zijn actie getuigt van daadkracht en moed. Faut le faire, enkele dagen na de regeringsvorming zo’n ingrijpende voorstellen neerleggen. Maar getuigt het ook van leiderschap? Geen gemakkelijke vraag.

Ja, als de essentiële stakeholders achter de ingreep staan, als het teamwork is. Want zijn collega’s en het middenveld kunnen het dan mee uitleggen aan de leerkrachten die het niet meer zien zitten met de ‘moderne jeugd’ of de verpleegsters met rugklachten of de bedienden aan de rand van de burn out. Zij zullen de betekenisgeving errond doen en de context mee creëren voor langere en duurzamere loopbanen. Zij kunnen ervoor zorgen dat mensen het zien zitten, of beter nog, er goesting in krijgen om langer te werken.

Neen, als hij de beslissing eenzijdig en snel doordrukt omdat het momentum er is. Want de beslissing op zich verandert niets. Bij ingrijpende veranderingen ontwikkel je ofwel vooraf aanvaarding en draagvlak, en kan je daarna snel tot actie overgaan en vooruitgaan. Da’s ‘winnen zonder strijd‘. Ofwel neem je snel actie, druk je dingen door en heb je achteraf heel veel opruimwerk. De lijdensweg kan dan lang worden. Bovendien zal de uitgelokte frustratie zich een weg banen naar andere noodzakelijke maatschappelijke veranderingen. De casual damage kan enorm zijn.

De hamvraag is dus: is Q’s actie teamwerk? Heeft hij draagvlak? Is het een puur rationeel, economisch leiderschap? Is het meer dan moedig ‘de lead nemen’ op het moment dat de opportuniteit zich voordoet? Of is het ook leiderschap als social change? Zullen de mensen achter hem gaan staan en hem helpen om deze ingrijpende maatschappelijke stap te nemen?

PS: het argument ‘we hebben meer dan 500 dagen stilgestaan dus moet het nu snel gaan’ klinkt heel wrang. Het is ook 541 dagen verlies aan geloofwaardigheid geweest en leiderschap kan niet zonder geloofwaardigheid.

Any comment?

Share on: