Wat blijft er van leiderschap over in organisaties die zeer sterk inzetten op zelfsturende samenwerking? En hoe ontwikkel je het bestaande leidinggevend kader in die omkanteling van de piramide? Dat zijn de vraagstukken die Flanders Synergy, The Future Leadership Initiative en K.U.Leuven gaan onderzoeken de komende drie jaar. Het project heeft de voorlopige werktitel ‘naar een new deal voor leidinggevenden’ omdat de leidinggevenden in kwestie aan status en macht inboeten en dus een nieuw psychologisch contract nodig hebben omtrent hun nieuwe rol en meerwaarde.

De vragen hebben een structureel en een psychodynamisch luik. Structureel gezien stelt zich de vraag hoe het management best georganiseerd wordt rond de zelfsturende teams. Over de inrichting van de meer zelfsturende teams zelf is reeds heel wat know how verzameld. Minder helder is hoe management, directie, raad van bestuur en stafdiensten het best georganiseerd worden om deze zelfsturende samenwerking zo goed mogelijk te ondersteunen.

De structuur van een organisatie aanpassen is een conditio sine qua non om meer productieve teamwerking aan de basis te krijgen. Maar ze is geen voldoende voorwaarde. De leidinggevenden dienen deze wijziging ook goed gezind te zijn en actief te ondersteunen. Dat zet hen wel in een zeer lastige positie. Ze staan status en macht af en laten controle los. Dat doet pijn en brengt onzekerheid. Tezelfdertijd moeten ze hun al even onzekere teams actief en positief begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid.

Het onderzoek start met een exploratieve fase, waarin door middel van interviews met leidinggevenden en literatuurstudie onderzocht wordt hoe leiderschap gestructureerd en ondersteund kan worden in de kanteling naar zelfsturende teams. In overleg met een gebruikersgroep en expertpanels leidt dit tot een “new deal”-traject. Dit traject wordt dan geïmplementeerd in 8 organisaties die vanaf ‘nul’ starten begin 2016. Tegen eind 2017 hebben we dan wetenschappelijke evidentie over welke combinatie van interventies effectief bijdraagt tot leiderschap dat de innovatieve arbeidsorgansiatie ondersteunt, eerder dan ze blokkeert.

Any comment?

Share on: