Leiderschapsonderzoek

Voor organisaties die wetenschappelijk verantwoorde leiderschapspraktijken willen ontwikkelen, of die kritisch willen nadenken over hun bestaande praktijken.

TFLI definieert het toegepast onderzoek met de klant. In een eerste fase bepalen we de onderzoeksvragen en gewenste uitkomsten. Op basis daarvan doen we een projectvoorstel met een gedetailleerde planning en budget. Het onderzoek kan kwalitatief of kwantitatief, ad hoc of longitudinaal zijn. In de laatste fase delen we de resultaten en bespreken we de consequenties ervan voor de praktijk.

Hieronder leest u meer over onze huidige onderzoeksprojecten :

Leiderschapsontwikkeling in de zorgsector

Het zorgsysteem is in structurele verandering, o.m. door de budgettaire beperkingen, de toenemende vraag en het overheidsbeleid. Er is nood aan integratie van zorgdiensten (op buurtniveau), zorgnetwerken en zorg talentmanagement. Deze veranderingen vragen leiderschap. Niet het soort strategische, top down, rationele leiderschap dat vandaag nog steeds dominant is in vele grote instellingen, maar meer authentiek, op missie en waarden gebaseerd, gedeeld leiderschap. Met dit onderzoek willen we in kaart brengen hoe leiderschap op dit moment in de zorg ontwikkeld wordt. Dit kan de sector helpen om inspanningen op vlak van leiderschapsontwikkeling te prioritiseren en bundelen.

Onderzoekers: Dr. Sofie Rogiest,  Koen Marichal (TFLI)
Denkgroep met vertegenwoordigers van de sector.
Topics: leiderschapsontwikkeling, leiderschap in de zorg

Naar een new deal voor leidinggevenden in innovatieve arbeidsorganisatie

Wat blijft er van leiderschap over in organisaties die zeer sterk inzetten op zelfsturende samenwerking? En hoe ontwikkel je het bestaande leidinggevend kader in die omkanteling van de piramide? Dat zijn de vraagstukken die Flanders Synergy, The Future Leadership Initiative en K.U.Leuven onderzoeken tussen januari 2015 en december 2017.

Onderzoekers: Koen Marichal (TFLI), Seth Maenen (Flanders Synergy)
Promotor: Dr. Jeroen Stouten, K.U.Leuven
Projectleider: Dr. Karen Wouters (Flanders Synergy & TFLI)

Topics: leiderschapsontwikkeling, empowering leiderschap, leiderschapsstructuur

Van middle manager naar middle leader

Middle managers dienen steeds minder enkel de strategie van het topmanagement te implementeren maar ook zelf met alternatieve strategieën te komen, en dienen steeds meer te transformeren van managers naar leiders.  Deze longitudinale studie onderzoekt of het programma Master Class for Middle Managers dit waar maakt.

Onderzoekers: Dr. Jesse Segers, Daan Sorgeloos

Topics: ontwikkeling, leiderschap, identiteit, middle managers

De rol van de leider in het type team ambidexterity

Deze studie bestudeert de invloed van cognitieve, emotionele en gedragskenmerken van de leidinggevende op de manier waarop hij/zij zijn team organiseert om ambidextrous te kunnen functioneren. Een ambidextrous team is zowel efficiënt als innovatief.

Onderzoekster: Nele Cannaerts

Directors: Prof. Dr. Jesse Segers, Prof. Dr. Paul Matthyssens

Topics: Ambidexterity, Teams, leiderschap

 

Gedeeld leiderschap en organisatiestructuur

In deze theoretische bijdrage maken we de link tussen het concept “gedeeld leiderschap” zoals ontwikkeld door Pearce & Conger (2003) en organisatiestructuur. Niet elke organisatiestructuur laat dezelfde graad/vorm van gedeeld leiderschap toe. Dit onderzoek mondt uit in een bijdrage in het boek “Distributed leadership: The dynamics of balancing leadership with followership”, te verschijnen in 2017.

Onderzoekers: Dr. Jesse Segers, Drs. Koen Marichal

Topics: gedeeld leiderschap, organisatiestructuur