Spanning, dilemma’s, keuzes, conflicten, paradoxen, polarisatie… de leefwereld van meer en meer organisatieleiders aan de top kenmerkt zich door onoplosbare, botsende eisen en verwachtingen. Dat bleek al snel tijdens onze derde leader dialogue. “Ik moet dag na dag kunnen bijsturen en tezelfdertijd een visie op lange termijn hebben.” “Ik moet op Europees niveau meebouwen…
In zijn boek “Europa in de storm. Lessen en uitdagingen.” maakt ex-voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, het onderscheid tussen plaats en ruimte. “Een plaats betreft orde, stabiliteit en voorspelbaarheid. Het is een statisch gegeven. Een ruimte daarentegen omvat beweging en mogelijkheden: hier zijn elementen zoals richting, snelheid en tijd van belang.” Hij…
Met die opmerking begon Kathleen Vangronsvelt haar verhaal tijdens het laatste leiderschapslab van dit jaar. Ze doctoreert aan de K.U.Leuven over hoe mensen omgaan met waarden, hoe ze gemeten kunnen worden en welk effect ze hebben op onder meer performantie. “Hoe kunnen we waarden met andere woorden objectiever inzetten?” Na de workshop bleef de boel blurry maar was wel het…
In veel werkomgevingen vermindert het idee van een vaste positie met duidelijke verantwoordelijkheden. “Ik zie de toekomst van mijn organisatie als een grabbelton van rollen. Iedereen kan rollen opnemen en terugleggen in die ton, zolang iedereen er samen voor zorgt dat alle rollen opgenomen worden,” zei Frank Van Massenhove tijdens een recent gesprek over leiderschap dat ik…
Op 13 november 2015 stond Parijs in brand. Terreur op zes plaatsen eiste 129 dodelijke slachtoffers. Op zoek naar betekenis volgde ik ook de twitterstroom van leiderschapsacademici. Een bericht sprong eruit. “We cannot win a war on intolerance, we can only respect each other out of it” met een link naar een opiniestuk op de site van Harvard Business Review. Gianpiero Petriglieri…
De vlammen laaiden hoog op, die nacht van 14 op 15 januari 2003. Heel het voorgebouw van het machtige Koninklijk Atheneumgebouw werd verwoest. De school zat zowiezo al in woelig vaarwater met een grote meerderheid van jongeren van allochtone afkomst en achterstand op veel vlakken in het centrum van Antwerpen. Ook vandaag nog komt 74 % van hun leerlingen uit gezinnen waar thuis geen…
In DS Magazine van het voorbije weekend praten Huts (CEO Katoennatie) & kunstenaar Tuymans vrijmoedig over kunst en de rol van de overheid en ondernemerschap. Hun betoog kan moeiteloos een stevige workshop over leiderschap inspireren. Ik haal er twee thema’s uit die ook centraal staan in het onderzoek met Flanders Synergy*. “Geen inmenging van iemand anders, gene zever.…
Politieke leiders krijgen vandaag twee vragen voorgeschoteld van pers en publiek: "Hoe is dit kunnen gebeuren ondanks alle voorafgaande waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen en wat ga je doen om dit verder te voorkomen?" Het antwoord hierop is drieledig. De politici zullen moeten 1) leiding geven 2) leider zijn en 3) leiderschap creëren.  Te simplistisch denken over of handelen…
Alain Verbeke was gisteren kristalhelder op het symposium over regels en verantwoordelijkheid. “Te veel regels lijden tot ethische perversiteit. We moeten weg van rule based behavior en ruimte creëren voor principle based behavior.” Hij gaf het voorbeeld van een echtscheidingszaak. De man slaagde erin om alle eigendom te behouden en toen Verbeke hem vroeg of hij dat rechtvaardig…
"And now we've got momentum," ging er door mijn hoofd, gisteren in de volle aula voor de lancering van de vertaling van Frederic Laloux' boek. Ik ontleen de zin aan het filmpje over the dancing guy met uitleg van Derek Sivers. Zodra het groepje rond de "lone nut" groot genoeg is, kan er momentum ontstaan. Meer en meer mensen sluiten zich aan en op een bepaald moment stelt niemand…
"Ik kom onder de mensen 'k Vertoon dan op verzoek Sociaal menselijk gedrag Er liggen honderd maskers  In de kelder van mijn huis Daar uit kies ik elke dag"(Jonas Winterland, jaren van verstand)Deze morgen sprak ik de directeur van een boeiende adviesorganisatie die vertelde dat hij af en toe nog es iets moet ondertekenen als "CEO", maar dat hij zich geen CEO voelt, zijn leiderschap…
is een van de verzuchtingen van leidinggevenden als we met hen in gesprek gaan over empowerment, gedeeld leiderschap, meer zelfsturende teams. Soms is het meer dan een verzuchting. Eerder een diep gewortelde frustratie tot zelfs cynisme. Ze hebben hun medewerkers opgeroepen om meer initiatief te nemen, het in ontwikkelingsdoelstellingen vastgelegd en hen zelfs naar cursussen assertiviteit…