CaptureTijdens inspiratiesessies en workshops met doorwinterde managers uit grotere, complexe organisaties uit verschillende sectoren tekenden zich elke heldere parallellen af. 

1. Het bewustzijn van nood aan verandering is groot. Enkele jaren terug was een inspiratiesessie over leiderschap nog een wake up call: “de wereld is aan het veranderen”. Vandaag zijn de meeste managers dag na dag bezig met “het moet anders”. They know. Ze zijn aan het experimenteren, formuleren alternatieven, laten bepaalde manieren van werken los… “Ik kan mijn doelstellingen niet bereiken op de geijkte manier. Dus probeer ik met mijn mensen andere pistes uit.” Vaak lijkt dit te gebeuren onder de radar van de top door.

2. Het thema zelfsturing en zelfsturende teams leeft hard. De managers kijken minder naar boven voor oplossingen en recepten. Ze proberen ruimte in hun teams te creëren voor meer zelfsturing, vernieuwing, initiatief. Dat roept natuurlijk heel wat vragen op: “hoe begin je er aan?”, “moet de organisatiestructuur dan ook niet veranderen?”, “hoe geef je daar leiding aan?”, “welke randvoorwaarden moeten daarvoor vervuld zijn?”

3. De bureaucratie hapert. De complexiteit van regels, processen en structurele onduidelijkheid is overweldigend. Veel managers zoeken hun heil in informele netwerken om de formele processen te ‘by-passen’. Ze werken dus de facto al meer zelfsturend en op basis van vertrouwen. Dit kan gemakkelijk misbegrepen worden als “leiderschap” of “ondernemerschap”. Tezelfdertijd versterken ze immers het gebrek aan transparantie in de organisatie en lopen ze het risico om nog meer regelgeving uit te lokken. Het medicijn wordt de ziekte en het bureaucratische monster blijft gevoed worden.

Moraal van het verhaal: tijd om het huis van de bureaucratie op te kuisen. Het beste wat leiders aan de top van complexe organisaties vandaag kunnen doen is structurele helderheid creëren, obstakels opruimen, regelgeving vereenvoudigen, rituelen zonder betekenis afschaffen (zoals bv. veel vergaderingen, werkgroepen of allerlei communicatiekanalen e.d.m.), management- & staffuncties en hun projecten zonder toegevoegde waarde schrappen.

Zo kunnen de bewoners van het huis terug zien waar het allemaal om draait: de basisstructuur, missie, visie, normen en waarden van de organisatie. Zo ontstaat transparante ruimte voor samenwerking, netwerking en zelfsturing. Zo kunnen de talloze leidinggevenden, managers en medewerkers die reeds overtuigd zo functioneren uit het struikgewas komen en verlost worden van het gevoel dat ze “tegen het systeem” moeten opboksen.

Any comment?

Share on: