De IT startup Posios zet in op een jongensachtigesfeer aldus De Morgen. Op zich niet vreemd, want IT bedrijven zoals Google en Dropbox komen regelmatig in het nieuws omwille van hun vriendschapculturen. Hiervoor hebben ze drie goede wetenschappelijke redenen.

Ten eerste past deze organisatiecultuur beter dan een familiecultuur met een pater familias aan het hoofd bij de huidige tijdsgeest. Ten tweede zorgen vrienden op het werk voor meer werktevredenheid en zijn ze een goede buffer tegen de stress van een snelle, veranderende wereld. Ten derde worden innovatieve ideeën het eerst tegen vrienden vertelt. Er valt dus niet dan goeds te vertellen over vriendschapsculturen?  Toch niet.

Uit een recente studie van Prof.dr. Peggy de Prins en mezelf blijkt dat dit soort culturen kunnen doorslaan waardoor er een duidelijke  schaduwkant ontstaat voor het individu én de organisatie. De kern van deze schaduwkant is dat de vriendschapsrol het steeds haalt van de  professionele rol. Vrienden verwachten bijvoorbeeld een speciale en geen gelijke behandeling waardoor er favoritisme ontstaat. Vrienden veroordelen elkaar niet waardoor men elkaar niet meer aanspreekt op professionele fouten, wat zeer bedreigend is voor de innovatie van de organisatie, en soms vragen doet rijzen over de authenticiteit van de vriendschapsrelaties. Er is vaak ook spraken van kliekjes vorming met een duidelijk norm van hoe men zich hoort te gedragen. Deze norm wordt vaak, maar niet enkel, bepaald door het management.  In de realiteit wordt de formele hiërarchie dus gewoon vervangen door een informele hiërarchie, die voor sommige mensen nog meer stress oplevert.  Ten slotte, laat dit type cultuur weinig ruimte voor een sociaal leven buiten het werk. Vriendschapsbanden worden hierdoor op lange termijn ‘kettingen’. Je verliest met ander woorden niet enkel je werk als je van organisatie verandert, je verliest ook je vrienden. Hierdoor blijven mensen soms in een voor hen ongezonde werkomgeving  werken, wat tot emotionele uitputting en burnout kan leiden.

In een steeds sterker geïndividualiseerde innovatie gedreven maatschappij, zal de nood aan plattere  organisaties niet dalen. Wat je uiteindelijk wilt als ondernemer is niet een vriendschapscultuur maar een gedeelde leiderschapscultuur. In dit soort organisatie kan net zoals in een vriendschapcultuur iedereen de leiding nemen naargelang het thema. Echter de professionele rol blijft primeren op de vriendschaprol.

Any comment?

Share on: